სისხლის სამართლის სტატისტიკა

  2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009
რეგისტრირებული დანაშაული — სულ 17397 24856 43266 62283 54746 44644 35949
მათ შორის:  
მძიმე დანაშაული 10326 17833 24320 29249 13158 13028 11093
არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაული 617 557 755 997 674 759 595

* 2005 წლის მაისიდან საქართველოს სისხლის სამმართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილია ცვლილებები, რომლებიც ითვალისწინებენ მოკვლევის ორგანოების გაუქმებას და წინასწარი გამოძიების დაწყებას დანაშაულის ჩადენის მომენტიდან. ამ და სხვა მიზეზებით გაზრდილია რეგისტრირებული დანაშაულებების რაოდენობა. 

 

2003

2004

2005*

2006

2007

2008

2009

რეგისტრირებული დანაშაული — სულ

17397

24856

43266

62283

54746

44644

35949

მათ შორის:

 

მძიმე დანაშაული

10326

17833

24320

29249

13158

13028

11093

არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაული

617

557

755

997

674

759

595

* 2005 წლის მაისიდან საქართველოს სისხლის სამმართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილია ცვლილებები, რომლებიც ითვალისწინებენ მოკვლევის ორგანოების გაუქმებას და წინასწარი გამოძიების დაწყებას დანაშაულის ჩადენის მომენტიდან. ამ და სხვა მიზეზებით გაზრდილია რეგისტრირებული დანაშაულებების რაოდენობა.

Реклама