1924 წლის აჯანყების მონაწილე დახვრეტილ პირთა სია

http://forum.ge/?showtopic=34040255&hl=

აბაზაძე ილია დავითის ძე 1874 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაზაძე დიმიტრი მიხეილის ძე 1903 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე გიორგი გედევანის ძე 1866 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე დავითი სიმონის ძე 1874 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე მამუკა გიორგის ძე 1874 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ისმაილი გიორგის ძე 1875 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924

აბაშიძე დიმიტრი 1879 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1886 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე გიორგი არქიპოს ძე 1887 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე დავითი არჩილი 1888 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ლევანი სიმონეს ძე 1889 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ნიკოლოზი ილიას ძე 1889 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ზურაბი ვასილის ძე 1891 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე შალვა დავითის ძე 1892 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ალუა სამუილის ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ალექსანდრე იოსების ძე 1894 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
აბაშიძე გიორგი ლავრენტის ძე 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
აბაშიძე გრიშა ოთარის ძე 1897 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე გიორგი ივანეს ძე 1898 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
აბაშიძე დავითი გრიგოლის ძე 1898 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
აბაშიძე შალვა თევდორეს ძე 1898 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
აბაშიძე ფრიდონი სიმონის ძე 1900 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე მიშა ილიკოს ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბაშიძე მიშა ალექსანდრეს ძე 1907 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბესაძე ავქსენტი ბესარიონის ძე 1875 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბზიანიძე ივანე გიორგის ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
აბრამიძე აკაკი ლუკას ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
აბულაძე გიორგი 1894 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
აბულიანი სანდრო 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
აგურაშვილი ქრისტეფორე სიმონის ძე 1889 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ადამია აკაკი ევგენის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ადეიშვილი ივანე პავლეს ძე 1893 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ავალიშვილი დიმიტრი ზაქარიას ძე 1868 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ავალიშვილი იოსები აბელის ძე 1889 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ალექსაშვილი შაქრო ნიკოლოზის ძე 1895 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ამილახვარი სიმონი ალექსანდრეს ძე 1876 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ამილახვარი გრიგოლი გრიგოლის ძე 1885 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ამილახვარი კოტე 1888 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ამილახვარი ირაკლი სიმონის ძე 1895 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ამილახვარი ოთარი გიორგის 1904 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ანდრონიკაშვილი დომენტი დიმიტრის ძე 1889 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ანდრონიკაშვილი ალექსანდრე რევაზის ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ანდრონიკაშვილი სოსო(იოსები) რევაზის ძე 1893 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ანდრონიკაშვილი ლადო აბელის ძე 1897 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ანდრონიკაშვილი გიორგი მიხეილის ძე 1902 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ანდრონიკოვი გრიგოლი თომას ძე 1878 სომეხი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ანდღულაძე დიმიტრი ირაკლის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ანთაიძე ფანხო ეგნატეს ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ანთელავა აკაკი ბესარიონის ძე 1900 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ანთია პროკოფი ალექსანდრეს ძე 1901 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
ანჩაბაძე მიხეილი თამშუკის ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ანჩაბაძე ტარასი თამსუგის ძე 1904 ქართველი აფხაზეთი უპარტიო 01/09/1924
არაბიძე არჩილი დიმიტრის ძე 1883 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
არაბიძე არჩილი 1884 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
არეშიძე ანიკიტი ივლიანეს ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
არონეშიძე გრიგორი ერასტეს ძე 1902 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
არსენიძე ვლადიმირი 1897 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
არსენიძე ვალიკო ტარასის ძე 1900 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
არსოშვილი ილო ზაქარიას ძე 1894 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
არუცევი მიხეილი ალექსანდრეს ძე 1890 რუსი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
არშაკუნი სტეფანე გიორგის ძე 1872 სომეხი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ასათიანი ბეგლარი როსტომის ძე 1854 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი მიხეილი ყარამანის ძე 1877 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი თევდორე იოსების ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი კონსტანტინე პავლეს ძე 1889 ქართველი ოზურგეთის რაიონი უპარტიო 01/09/1924
ასათიანი გრიგოლი სარდიონის ძე 1892 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი გერასიმე ბიჭის ძე 1893 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი გერასიმე ილიას ძე 1894 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი მიხეილი იასონის ძე 1894 ქართველი აფხაზეთი უპარტიო 01/09/1924
ასათიანი არქიპო დეისმანის ძე 1897 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი ლადიკო დათოს ძე 1899 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი გერონტი კაციას ძე 1901 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასათიანი ჯუტა გუჩის ას 1904 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ასლამაზაშვილი ივანე ქრისტეფორეს ძე 1895 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
აფროსიძე ბესარიონი გიორგის ძე 1889 ქართველი აფხაზეთი უპარტიო 01/09/1924
ახვლედიანი შალვა 1889 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ახვლედიანი ვუჩუ ლევანის ძე 1894 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ახვლედიანი ერემია დომენტის ძე 1898 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ახვლედიანი მინა მინას ძე 1901 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ახვლედიანი ალექსი მიხეილის ძე 1902 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ახობაძე ვასილი ნიკოლოზის ძე 1869 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბაბუნიძე იოსები ლუარსაბის ძე 1898 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ბაგრატიონი დავითი 1899 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ბაირამოვი კიჩიკი ხაჩიკ ბალი ოღლის ძე 1890 აზერბაიჯანელი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბაკაშვილი ზაქარია ივანეს ძე 1871 ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
ბაკაშვილი იოსები ივანეს ძე 1884 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ბაკურაძე გიორგი ალექსის ძე 1885 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ბაკუტოვი დიმიტრი 1896 რუსი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბანძალაძე ნიკო ალექსის ძე 1884 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბარათაშვილი ბესარიონი ნესტორის ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
ბარამიძე ვენიამინი ნიკიფორეს ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ბარუთაშვილი იოსები სოლომონის ძე 1891 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ბაქრაძე კოტე ყარამანის ძე 1890 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბაშარაძე თორა ზურაბის ძე 1899 ქართველი დუშეთის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ბაძაღუა ივანე ჯაგოს ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბახუტაშვილი ალექსანდრე რევაზის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ბებიაშვილი იოსები ივანეს ძე 1875 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ბეჟაშვილი ნიკოლოზი გიორგის ძე 1902 ქართველი სიღნაღის რაიონი ამო 01/09/1924
ბერიძე ანტონი მაქსიმეს ძე 1882 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
ბერძენიშვილი ილიკო 1879 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბექაური გიორგი ივანეს ძე 1869 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბიბილური გიორგი მოსეს ძე 1891 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბილანიშვილი ზაქარია სოლომონის ძე 1874 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბილანიშვილი ვლადიმირი გიორგის ძე 1888 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბილანიშვილი გიორგი ივანეს ძე 1896 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბობოკაშვილი სოლომი პეტრეს ძე 1891 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ბოკერია მიხეილი მაქსიმეს ძე 1891 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ბოჩორიშვილი ნიკოლოზი სამსონის ძე 1905 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ბოჭორიშვილი ტერენტი ერასტეს ძე 1892 ქართველი რაჭის მაზრა ედპ 01/09/1924
ბრეგვაძე ვლადიმირი დავითის ძე 1894 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ბუაძე ვასილი (ვარდენი) რაჟდენის ძე 1895 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბუაძე ევსეი (სოსო) რაჟდენის ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ბუკია სიმონი გრიგოლის ძე 1891 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბურდული ევგენი ნიკოლიზის ძე 1894 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბურშალიანი გრიგოლი დავითის ძე 1889 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ბურჯანაძე ვლადიმირი ალექსანდრეს ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გაბადაშვილი სანდრო ხარებას ძე 1876 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაბარაშვილი ივანე დავითის ძე 1891 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაბატაშვილი დიანოსი რაჟდენის ძე 1894 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაბიძაშვილი სერგო უსეინის ძე 1884 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაბუნაშვილი ნესტორი ვასილის ძე 1888 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაბუნია გიორგი დავითის ძე 1898 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
გოგნიაშვილი დიმიტრი ივანეს ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
გაგნიძე ზაქარია ივანეს ძე 1872 ქართველი გორის მაზრა სდმ 01/09/1924
გაგნიძე ფირუზი ივანეს ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გამრეკელიძე კონსტანტინე ეფრემის ძე 1898 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გამყრელიძე ირაკლი არჩილის ძე 1884 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
გამყრელიძე გრიშა ალექსანდრეს ძე 1890 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გამყრელიძე აკაკი ივანეს ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გამყრელიძე კოლია დავითის ძე 1898 ქართველი შორაპნის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
გამყრელიძე ვლადიმირი ვიქტორის ძე 1901 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
გარდაბხაძე ნესტორი გრიგოლის ძე 1867 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გარსევანიშვილი დავითი ილიას ძე 1892 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
გაფრინდაშვილი ალექსანდრე 1884 ქართველი შორაპნის მაზრა ესერების პარტია 01/09/1924
გაფრინდაშვილი ალექსანდრე 1887 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაფრინდაშვილი დავითი დიმიტრის ძე 1897 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაჩეჩილაძე ამბროსი ნიკოლოზის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გაწერელია დავითი ამბროსის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გახნიაშვილი სულიკო ვასილის ძე 1886 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
გეგელია იოსები თევდორეს ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გეგიაძე დიომიდი ალექსანდრეს ძე 1881 ქართველი აჭარა სდმ 01/09/1924
გეგიაძე გიორგი 1893 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გეგიძე ალექსანდრე გრიგოლის ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გეგუჩაძე ლავრენტი აბრაამის ძე 1881 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გედევანიშვილი ავთანდილი ალექსანდრეს ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
გეთაშვილი-ოტარაშვილი შაქრო გიორგის ძე 1892 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გელაშვილი ივანე დიმიტრის ძე 1892 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გელაშვილი სერგო 1894 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
გელოვანი ლექსო ვახტანგის ძე 1864 ქართველი ცაგერის რაიონი ედპ 01/09/1924
გელოვანი ინდიკო დავითის ძე 1874 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გელოვანი სერაფიონი 1890 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გელოვანი მიხეილი აბესალომის ძე 1891 ქართველი რაჭის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გენცაძე გრიგოლი ალექსის ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გვარამია პეტრე (ტუტკუ) იოსების ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გვერდწითელი გრიგოლი მიხეილის ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გიბრაძელი ვლადიმირი დიმიტრის ძე 1894 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გიგაური აბიკი ბაბას ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გინუნაშვილი გიორგი დავითის ძე 1888 ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
გიორგაძე მიხეილი გიორგის ძე 1857 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
გიორგაძე იულონი სპირიდონის ძე 1864 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გიორგაძე მიტროფანე ზაქარის ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გიორგაძე კონსტანტინე იასონის ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გიორგაძე პოლიკარპე იასონის ძე 1903 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გიჯიშვილი დათა გიორგის ძე 1900 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გობეჩია ვარლამი ევგენის ძე 1883 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
გოგელაძე კონსტანტინე მიხეილის ძე 1892 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გოგიაშვილი შაქრო გიორგის ძე 1889 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გოგიაშვილი დიმიტრი ანდროს ძე 1897 ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
გოგიბერიძე თევდორე ირაკლის ძე 1896 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გორგაძე სიმონი თადეოზის ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გორგოძე კირილე ნარიმანის ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გორგოძე გიორგი სიბიტოს ძე 1904 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გორდელაძე ბესარიონი 1886 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
გოჩიჩილაძე დოსიფე ნიკოლოზის ძე 1894 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გოცირიძე ნიკოლოზი ილიას ძე 1894 ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გრიგოლია სარდიონი ანდროს ძე 1896 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
გრიგოლია ფილიპე ანდროს ძე 1901 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
გუგავა მაქსიმე 1883 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გურული კოწია მალანის ძე 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
გურული პავლე იოსების ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
გუჯეჯიანი გიორგი 1865 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
დაბრუნდაშვილი მიხეილი 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
დადეშქელიანი კონია ქართველი აფხაზეთი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დადიანი მუშნა (ივანე) კონსტანტინეს ძე 1875 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
დადიანი ოთარი 1888 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
დადიანიძე ლუკა ივანეს ძე 1876 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
დავითაშვილი მელანია გიორგის ას 1895 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დათუნაშვილი გიორგი გრიგოლის ძე 1897 ქართველი ოზურგეთის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დალოქაშვილი შაქრო არტემის ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
დარასელია მაკარი ბინოს ძე 1898 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
დარჩია ისიდორე ავქსენტის ძე 1889 ქართველი ოზურგეთის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დარჩიაშვილი ქრისტეფორე ზაქსრიას ძე 1904 ქართველი სიღნაღის რაიონი ამო 01/09/1924
დგებუაძე რაჟდენი ტოტიას ძე 1885 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
დგებუაძე გრიგორი ნესტორის ძე 1890 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
დგებუაძე ლეონი ნიკოლოზის ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
დგებუაძე ნიკოლოზის ნიკოლოზის ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
დგებუაძე ბენედიქტი არისტოს ძე 1899 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
დგებუაძე მიხეილი სოლომონის ძე 1903 ქართველი ფოთის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დედაბრიშვილი გიორგი ზაქარიას ძე 1879 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
დვალი დავითი სტეფანეს ძე 1874 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დიდებულიძე ალექსანდრე პლატონის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
დიდიძე ირაკლი ჰესტორის ძე 1898 ქართველი ქ.თბილისი სდმ 01/09/1924
დოლბაია ვლადიმირი მარკოზის ძე 1878 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დოლიძე შალიკო 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დოლიძე შალვა ნიკოლოზის ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
დოლიძე პეტრე ალექსანდრეს ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი ამო 01/09/1924
დოლიძე აკაკი ალექსანდრეს ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დონაძე მოსე ნიკოლოზის ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
დოღონაძე კაპიტონი მეფოდის ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ეპიტაშვილი ვანო იგორის ძე 1896 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ერგემლიძე ჩაჩულა გიორგის ძე 1899 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ერისთავი გრიგოლი ნიკოლოზის ძე 1873 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ერისთავი რევაზი იასონის ძე 1874 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ესელინი გოლა 1898 რუსი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
ექვთიმიშვილი პავლე აბრაამის ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ეშბა თარასხონი დიმიტრის ძე 1887 აფხაზი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ვარდიაშვილი დიმიტრი ნიკოლოზის ძე 1872 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ვასილაძე სერგო ბაგრატიონის ძე 1897 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ვასილევი ალექსანდრე ვლადიმირის ძე 1905 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ვაშაძე ვლადიმირი სიმონის ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ვაშაძე იონა სიმონის ძე 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ვაჩნაძე ნიკოლოზი ალექსანდრეს ძე 1856 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე იასე კონსტანტინეს ძე 1864 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე მიხეილი ზაქარიას ძე 1872 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე კოტე დავითის ძე 1889 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე ანდრო კონსტანტინეს ძე 1890 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე ნიკოლოზი დავითის ძე 1893 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე ვიქტორი გიორგის ძე 1897 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვაჩნაძე კონსტანტინე მიხეილის ძე 1900 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვახვახიშვილი შალვა გიორგის ძე 1887 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ვახვახიშვილი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ვეზირიშვილი ოქრო იოსების ძე 1881 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ვეკუა თადეოზი სტეფანეს ძე 1896 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
ზაალიშვილი სიკო გლახოს ძე 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაალიშვილი მიხეილი ილიას ძე 1888 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაალიშვილი დიმიტრი გედევანის ძე 1889 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაალიშვილი იაშა ლავანის ძე 1892 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაალიშვილი კოტე ყარამანის ძე 1896 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაალიშვილი გოგლა ყარამანის ძე 1900 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაბახიძე ვლადიმირი 1881 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ზაბახიძე ვლადიმირი 1884 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ზაბახიძე გერვასი გიორგი 1897 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
ზაქარიაძე ვასილი ირაკლის ძე 1900 ქართველი ოზურგეთის რაიონი უპარტიო 01/09/1924
ზედგენიძე ვასილი იოსების ძე 1892 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ზედგენიძე ივანე ალექსანდრეს ძე 1893 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
თავგამაძე დომენტი ივანეს ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
თავლაშვილი სიკო თომას ძე 1901 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თავხელაშვილი ვლადიმირი დიმიტრის ძე 1886 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
თავხელიძე ილია სამსონის ძე 1902 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
თათრიშვილი პეტრე ზაალის ძე 1872 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თარხანმოურავი ელენე 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
თარხნიშვილი გიორგი დავითის ძე 1874 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
თარხნიშვილი დიმიტრი ზაქარიას ძე 1884 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თაყაიშვილი გიორგი კონსტანტინეს ძე 1880 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
თედევანიშვილი პანტელეიმონი გედევანის ძე 1864 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
თევდორაშვილი გიორგი გაბრიელის ძე 1896 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თევზაძე სარდიონი ამინის ძე 1882 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თვალთვალაძე ვლადიმირი გიორგის ძე 1905 ქართველი ფოთის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თინაშვილი ალექსანდრე ტატოს ძე 1890 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თინაშვილი კაპიტონი ნიკოლოზის ძე 1894 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თოდუა შალვა ალექსის ძე 1902 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
თოკაიშვილი მიხეილი ერმილეს ძე 1889 ქართველი აჭარა უპარტიო 01/09/1924
თუთბერიძე ნიკოლოზი ერასტეს 1893 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
თურმანაული გიგო გიორგის ძე 1902 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
თუშმალიშვილი ივანე მიხეილის ძე 1861 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თუშმალიშვილი გრიგოლი სოლომონის ძე 1878 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თუხაშვილი გიგა დავითის ძე 1878 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
თუხაშვილი ივანე დავითის 1880 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
იაშვილი ჩუნია ჯიბოს ძე 1899 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
იაშვილი დავითი იოსების ძე 1902 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
იმნაძე იაკობი ანდროს ძე 1883 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
იმნაძე სევერიანი გრიგოლის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ინაშვილი გიორგი იოსების ძე 1876 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ინურიძე გიორგი 1873 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
იოსებაშვილი ამბროსი ეგნატეს ძე 1877 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ისკანდარაშვილი ვახტანგი იოსების ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
კავკასიძე ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1898 ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კაკაბაძე კორნელი ბესარიონის ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კაკოიშვილი ბიკენტი მიხეილის ძე 1906 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
კალანდარიშვილი კლემენტი დიმიტრის ძე 1893 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
კალანდია ვასილი კოსტას ძე 1865 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
კალაშნიკოვი ალექსანდრე ივანეს ძე 1889 რუსი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კალინკაროვი საავა რუსი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კამლაძე ვასილი დავითის ძე 1895 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კამლაძე ნესტორი მიხეილის ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კანდელაკი დავითი პორფილეს ძე 1904 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
კაპანაძე ვიქტორი სისოს ძე 1889 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კაპანაძე ვარლამი გაბრიელის ძე 1891 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კაპანაძე ირაკლი იოსების ძე 1897 ქართველი რაჭის მაზრა სდმ 01/09/1924
კაპანაძე ალექსანდრე გიორგის ძე 1903 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კაპანაძე ვასილი გიორგის ძე 1904 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კარბელასვილი ანდრო გრიგოლის ძე 1876 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
კარბელასვილი პეტრე გრიგოლის ძე 1879 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
კარგარეთელი პეტრე ლევანის ძე 1894 ქართველი დუშეთის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
კასპიშვილი ალექსი ანდროს ძე 1884 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კასრაძე ივანე კონსტანტინე 1869 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კასრაძე ანტონი ანტონის ძე 1878 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კასრაძე სიმონი ივანეს ძე 1900 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კაშია ონისიმე მაქსიმეს ძე 1872 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
კახაბერი დავითი 1863 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კახაძე გრიგოლი რაჟდენის ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კახიძე ვალოდია კოზმას ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
კახუაშვილი ალექსანდრე ზაქარიას ძე ქართველი ქ.თბილისი სკკპ წევრი 01/09/1924
კეიდია (კედია) ტიხონი კონსტანტინეს ძე 1903 ქართველი ფოთის რაიონი სფპ 01/09/1924
კეკელიძე ილიკო 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კეკელიძე გრიშა 1900 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კენჭაძე ანდრო (ამბაკო) მაშვას ძე 1887 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კერესელიძე რაჟდენი არდევანის ძე 1889 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კერესელიძე ივანე გიორგის ძე 1900 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კვერნაძე ნიკოლოზი ნიკოლოზის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კვერნაძე ბიძინა ილარიონის ძე 1897 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კვიჟინაძე ვასილი მიოს ძე 1878 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კიკაჩაია მიხეილი სოლომონის 1890 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
კიკვაძე ვასილი არისტიდო 1890 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კიკურაზე (კიღურაძე) პროკოფი პავლეს ძე 1882 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კილასონია კალისტრატე პეტრეს ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
კიმბარიშვილი გიორგი თევდორეს ძე 1904 ქართველი ქ.თბილისი სკკპ წევრი 01/09/1924
კიწურაშვილი ალექსანდრე დავითის ზე 1897 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კლიმიაშვილი გიორგი იოსების ძე 1896 ქართველი დუშეთის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კობაშვილი დათა სიმონის ძე ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კობახიძე გერასიმე ფარნაოზის ძე 1902 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
კობიაშვილი ანტონი ალექსის ძე 1889 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კოელიშვილი იოსები სიმონის ძე 1894 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
კოზმოვი ვასილი ივანეს ძე 1866 რუსი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კომახიძე ივანე გიორგის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კომლაძე ნიკა ივანეს ძე 1900 ქართველი დუშეთის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კორსანტია მაქსიმე სპირიდონის ძე 1889 ქართველი აფხაზეთი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კოღუაშვილი მიხეილი ერასტეს ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
კოშერიძე ნიკოლოზი სპირიდონის ძე 1874 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კოჩორავა კონსტანტინე ივანეს ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კრაწაშვილი ნიკოლოზი ალექსანდრეს ძე 1902 ქართველი სიღნაღის რაიონი ამო 01/09/1924
კუკავა ბაქირბეი ეგნატეს ძე 1883 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
კუკავა გრიგოლი გუჯუს ძე 1889 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
კურბანოვი კარილე 1897 რუსი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კურცხალია შალვა დავითის ძე 1887 ქართველი შორაპნის
კურცხალია პავლე ომანოს ძე 1898 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
კურცხალია ივანე ექვთიმეს ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
კუსიტაშვილი შაქრო ანდროს ძე 1874 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კუშიტაშვილი სოლომონი ნიკოლოზის ძე 1899 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
კუხალეიშვილი კონსტანტინე ეგნატეს ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
კუხიანიძე ბესარიონი სოფრომის ძე 1871 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ლასხიშვილი აკაკი მიხეილის ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ლაფერაშვილი თევდორე სიმონის ძე 1874 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ლეონიძე ივანე ალექსანდრე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ლეონიძე ივანე ალექსანდრე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ლეონიძე ივანე ალექსანდრეს ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ლეჟავა ნაზარი ანდროს ძე 1868 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ლომიძე სიმონი გრიგოლის ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ლომიძე თეოფილე სევასტის ძე 1895 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ლომჟორია თედრო (თედო) ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ლორთქიფანიძე ანაპოლისი ვასილის ძე 1897 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ლორთქიფანიძე ნიკოლოზი ივანეს ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ლორთქიფანიძე ანაპოლისი ვიქტორის ძე ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
მაზმარაშვილი ვლადიმირი სიმონეს ძე 1872 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მათუა თადეოზი სტეფანეს ძე 1884 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
მაისურაძე არჩილი სიმონის ძე 1894 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
მაისურაძე ილია ზაქარიას ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაკარიძე გიორგი მათეს ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
მამალაშვილი იორდანე პავლეს ძე 1884 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მამალაძე გიორგი სარდიონის ზე 1904 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მამისეიშვილი რაჟდენი მარკოს ძე 1886 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
მამუჩაშვილი ნესტორი გიორგის ძე 1891 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მამუჩაშვილი კოტე დიმიტრის ძე 1892 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მანგიშვილი სანდრო ევგენის ძე 1899 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მანუქიძე გიორგი ვასილის ძე 1871 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მარჯანიძე სიკო სოლომონის ძე 1903 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაქაცარია ვარლამი როსტიას ძე 1896 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
მაღრაძე გიორგი ალექსის ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
მაყაშვილი გიორგი დავითის ძე 1866 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მაყაშვილი ლუარსაბი გიორგის ძე 1870 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მაყაშვილი ალექსანდრე გაბრიელის ძე 1874 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მაყაშვილი არჩილი ზაქარიას ძე 1878 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მაყაშვილი ათანასი კონსტანტინეს ძე 1887 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მაყაშვილი ნიკოლოზი კონსტანტინეს ძე 1897 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მაყაშვილი ბიძინა გიორგის ძე ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მაყულაშვილი ლევანი ივანეს ძე 1882 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჩაბელი ნიკოლოზი ივანეს ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მაჭავარიანი სოლომონი ზაალის ძე 1887 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მაჭავარიანი სიმონი როსანის ძე 1889 ქართველი გორის მაზრა სფპ 01/09/1924
მაჭავარიანი დავითი ბიჭის ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჭავარიანი დავითი გიგოს ძე 1900 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჭარაშვილი ალექსანდრე ილარიონის ძე 1882 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჭარაშვილი შალვა დავითის ძე 1888 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჭარაშვილი იასონი მარკოზის ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჭარაშვილი სერაფიონი ოქროპირის ძე 1894 ქართველი შორაპნის მაზრა სფპ 01/09/1924
მაჭარაშვილი ვალერიანი ოქრქპირის ძე 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მაჭარაშვილი გრიგოლი გიორგის ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მახალდიანი ვასილი სპირიდონის ძე 1879 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
მახარაძე ილია იგორის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მახარაძე რაფაელი ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მგელაძე ვასილი ილარიონის ძე 1868 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
მებურიშვილი იოანე 1887 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მედელაშვილი ნიკოლოზი ივანეს ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მეიფარიანი მიხეილი გრიგოლის ზე 1902 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მეკანოროვი ალექსანდრე კირილეს ძე 1866 რუსი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მელია იოსები დიმიტრის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მელიქოვი ვიქტორი ბეჟანის ძე 1879 სომეხი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მენაბდე გიორგი სიოს ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მენაბდიშვილი ევსტაფი დავითის ძე 1894 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მენთეშაშვილი გრიგოლი ისლამის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მენთეშაშვილი შალვა ილიას ძე 1896 ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
მერაბაშვილი მიხეილი სარქისის ძე 1890 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მერაძე პავლე 1900 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მერებაშვილი მიტრო ისააკის ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მერკუროვა ოლღა ევსტაფეს ძე 1871 რუსი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მესხია ალექსანდრე ჯემ.-ის ძე 1897 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
მესხიშვილი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1892 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მესხიშვილი იაკინტი ნიკოლოზის ძე 1895 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
მეღვინეთუხუცესი ილია ზაქარიას ძე 1866 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მეღვინეთუხუცესი ივანე გიორგის ძე 1882 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
მეძმარიაშვილი თევდორე დიმიტრის ძე 1891 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მთვარელაშვლი გიორგი აბრაამის ზე ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
მთვარელაშვლი დათა ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
მთვარელაშვლი სანდრო ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
მიკირტუმოვი კარაპეტი მიკირტის ძე 1895 სომეხი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მიკოლაიშვილი მალაქია ბრაჟდენის ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მინაშვილი არსენი ოქროპირის ძე 1883 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მინდადაური იოსები 1893 ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მისრაშვილი ალექსი გალიდონის ძე 1892 ქართველი დუშეთის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მიქაელიანცი არტაშა ზაქარიას 1899 სომეხი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მიქაშავიძე ვალერიანი 1879 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მიქაძე ვახვახი სერაფიონის ზე 1870 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მიქაძე ვარდენი ბექას ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მიქაძე პოლიკარპე ლუკას ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
მიქელაძე ნიკოლოზი ლავრენტის ძე 1887 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
მიშველიძე კირილე იოსების ძე 1879 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
მიხაილოვი სიმონი ტატოს ძე 1895 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მოდებაძეE ასპანი პავლეს ძე 1870 ქართველი შორაპნის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
მომცემლიძე ალექსანდრე გიორგის ძე 1905 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მოსიაშვილი სიმონი ზაქარიას ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მრუვლიშვილი ანდრო მიხეილის ძე 1903 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მუმლაური თევდორე ალექსის ძე 1884 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მურმანიშვილი ირაკლი 1901 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მურმანოვი დავითი ივანეს ძე 1897 რუსი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
მუტაშვილი შალვა მიხეილის ძე 1902 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მუშკუდიანი ივანე გიორგის ძე 1889 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მუშკუდიანი არკადი სამსონის ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
მჭედლიშვილი ვასილი ივანეს ძე 1892 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
მჭედლიძე სიმონი მიხეილის ძე 1864 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
მჭედლიძე ალექსანდრე ბესარიონის ძე 1886 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
მხეიძე გიორგი სოლომონის 1898 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
ნადარეიშვილი ევგენი მაქსიმეს ძე 1887 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნადირაშვილი ალექსანდრე ვასილის ძე 1871 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნადირაძეE ვლადიმირი ტატიას ძე 1881 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნადირიშვილი ნიკოლოზი ანდროს ზე 1884 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ნადირიშვილი გიორგი ანდროს ძე 1889 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ნაზარაშვილი ვლადიმირი დავითის ძე 1904 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ნაზაძე დარიკო 1881 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნათიაშვილი გიორგი რაჟდენის ძე 1895 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნაკაშიძე კონსტანტინე მელქისედექის ძე 1880 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნაკაშიძე ფოსტა ბეგლარის ძე 1895 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ნასყიდაშვილი ნიკოლოზი მიხეილის 1884 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ნაფეტვირიძე გიორგი რაჟდენის ძე 1891 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნაცვლიშვილი იოსები რომანის ძე 1878 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ნაცვლიშვილი გიორგი დავითის ძე 1880 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნაცვლიშვილი ივანე ლევანის ძე 1894 ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
ნაციაშვილი შაქრო დიმიტრის ძე 1899 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნემსაძე დავითი 1879 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ნემსაძე ევტიხი ილარიონის ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ნეფარიძე ვლადიმირი ლუკას ძე 1895 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ნიკოლაძე ერთაოზი ანდროს ძე 1865 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ნიკურაძე კირილე სოლომონის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ნიჟარაძე მიხეილი პარმენის ძე 1903 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ოთხმეზური გიორგი დავითის ძე 1879 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ომიაძე ვარდენი კანსტანტინეს ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ომსარაშვილი გიორგი იოსების ძე 1901 ქართველი სიღნაღის რაიონი ამო 01/09/1924
ონოფრიშვილი ივანე მიხეილის ძე 1866 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ორბელია ჯვაბე ბიბოს ძე 1874 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ორკოდაშვილი პეტრე მათეს ძე 1889 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ორჯონიკიძე პავლე 1882 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ოსიფაშვილი დარიკო 1898 ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ოქრაპირიძე დავითი 1881 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ოქრუაშვილი ტატო გრიგოლის ძე 1893 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
პარკაძე გაბრიელი ვასილის ძე 1873 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
პატარავა ნოი ივანეს ძე 1890 ქართველი აჭარა უპარტიო 01/09/1924
პატარაია გრიგოლი პორფირეს ძე 1893 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
პერმესაშვილი ვასილი დიმიტრის ძე 1889 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
პეტრიაშვილი ზაალი ალექსანდრეს ძე 1859 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
პეტრიაშვილი ილია ივანეს ძე 1865 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
პეტრიაშვილი ილია ზაალის ძე 1902 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
პოპანდოპულო ნიკოლოზი სავას ძე 1884 ებრაელი ბორჩალოს მაზრა სდმ 01/09/1924
ჟვანია სევერიანე ოქროპირის ძე 1872 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჟვანია მიხეილი გრიგოლის ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჟორჟოლიანი სოლომონი ზაალის ძე 1866 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
რაზმაძე კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე 1871 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
რაზმაძე ნიკოლოზი კირილეს ძე 1871 ქართველი თელავის მაზრა ედპ 01/09/1924
რაზმაძე დავითი გრიოლის ძე 1895 ქართველი დუშეთის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
რამაიშვილი რაფაელი გიორგის ზე 1881 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
რამიშვილი ნიკოლოზი ალექსის ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
რაფავა ლეონტი ბაბითას ძე 1898 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
როსტიაშვილი პავლე ივანეს ძე 1888 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
რუსეიშვილი ილარიონი როსტომის ძე 1887 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
რუსია ირაკლი აფანასის ძე 1876 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
რუსიშვილი პლატონი ალექსის ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
რუხაძე ილარიონი მიხეილის ძე 1885 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
საბაშვილი მიხეილი სამსონის ძე 1890 ქართველი აჭარა სდმ 01/09/1924
საგანელიძე ირაკლი მაისეის ძე 1886 ქართველი რაჭის მაზრა სდმ 01/09/1924
სადრაძე ილია ვასილის ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სალუქვაძე გიორგი ალექსანდრეს ძე 1886 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სამათავა კონდრატე მარკოზის ძე 1889 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
სამჭკუაშვილი სპირიდონი იაკობის ძე 1879 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სამხარაძე ვასილი დარარისპანის ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სამხარაძე პარმენი იაკობის ძე 1903 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
სანადირაძე გრიგოლი ტარიელის ძე 1871 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სანიკიძე ბარნაბი იასონის ძე 1897 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სარალიძე კალისტრატე ნიკოლოზის ძე 1894 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
სარალიძე კოლია (ნიკოლოზი) 1902 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სასანია კლიმენტი ნიკოლოზის ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
საღარიშვილი საბა ეგნატეს ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
საყვარელიძე ალექსანდრე ივანეს ძე 1894 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
საყვარელიძე ტიტიკო იოსების ძე 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
საყვარელიძე ტიტიკო 1897 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
საძაგლიშვილი შაქრო 1871 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
სესიაშვილი გიორგი ლაზარეს ძე 1899 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სვანაძე ისიდორე სიმონის ძე 1894 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სვანაძე ვარლამი დარისპანის ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სვანიძე ილია თომას ძე 1888 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სვანიძე გედეონ დავითის ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
სვანიძე პავლე არსენის ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სვიმონიშვილი ზაქარია რევაზის ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
სიდამონ-ერისთავი შალვა იოსების ძე 1897 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
სინჯიკაშვილი ივანე ალექსანდრეს ძე 1902 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
სირაძე აკიმი გრიგოლის ძე 1894 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სიჭინავა მიხეილი ბიდოს ძე 1858 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
სიჭინავა ვარლამი როსტომის ძე 1881 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
სიჭინავა ირაკლი მარუას ძე 1887 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
სიჭინავა ამბროსი ქუნას ძე 1896 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
სოსიაშვილი ნიკოლოზი გიორგის ძე 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
სოფრომაძე ივანე ნაისეის ძე 1905 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
სრესელი დავითი ალექსანდრეს ძე 1878 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
სრესელი სერგო ერიათის ძე 1890 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
სტურუა ანანი ანდროს ძე 1895 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სუკაჩევი მიხეილი ნიკოლოზის ძე 1882 რუსი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
სულიაშვილი ანდრო სოკრატეს ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
სულხანიშვილი დავითი პაატას ძე 1877 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
სულხანიშვილი ვახტანგი ბლადიმირის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
სულხანოვი მიხეილი რევაზის ძე 1876 რუსი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
სხილაძე გიორგი ეგნატეს ძე 1871 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ტაბატაძე ალექსანდრე ლევანის ძე 1860 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ტაბატაძე გრიგოლი ილარიონის ძე 1886 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ტაბატაძე გრიგოლი ილარიონის ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა სფპ 01/09/1924
ტაბიძე ისიდორე ივანეს ძე 1889 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ტატიშვილი ფირუზი 1896 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ტერ-პეტროსიანი პერსესი ტერ-დავითის ძე 1864 სომეხი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ტყავაძე კონსტანტინე ესოს ძე 1869 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ტყემალაძე ირაკლი აბესალომის ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი სფპ 01/09/1924
უგრეხელიძე ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
უგულავა კონსტანტინე პეტრეს ძე 1878 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
უთნელიშვილი გიორგი კონსტანტინეს ძე 1886 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
უთნელიშვილი მიხეილი ივანეს ძე 1894 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
უნაპკოშვილი ივანე იგორის ძე 1897 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ურუშაძე გრიგოლი ქრისტეფორეს ძე 1881 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ურუშაძე ვასილი ალმასხანის ძე 1891 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ურუშაძე გრიგოლი ილიას ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
უსტიაშვილი დიმიტრი ივანეს ძე 1871 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
უსტიაშვილი სოლომონი ედიშერის ძე 1899 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფარცხალაიშვილი გერასიმე მაქსიმეს ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფაჩულია ეგნატე დიმიტრის ძე 1877 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფერაძე სამსონი 1882 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფიფია დანიელი პავლეს ძე 1895 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფიცხელაური ნიკოლოზი გიორგის ძე 1903 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფრუიძე არქიპო გიორგის ძე 1884 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფრუიძე ეპიფანე თომას ძე 1897 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფუთურიძე ვიქტორი პავლეს ძე 1887 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფუთურიძე პარმენი ნიკიფორეს ძე 1889 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფუთურიძე ტიხონი (ტრიხონი) ექვთიმეს ძე 1896 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ფურცელაძე ერასტი 1874 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ფურცელაძე ნიკოლოზი 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ფურცელაძე ალექსანდრე მიხეილის ძე 1888 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ფურცელაძე გიორგი ნიკოლოზის ძე 1895 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ფუხალაშვილი ისააკი ანდროს ძე 1897 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფხალაძე კონსტანტინე ალექსის ძე 1861 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ფხალაძე გადევანი 1881 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ფხალაძე ივანე სერგოს ძე 1902 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქავთარაძე ბადუ იოსების ძე 1870 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ქავთარაძე თეოფილე თომას ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ქავთარაძე ნიკიტა ყარამანის ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქარასანიძე გერმანე ნიკოლოზის ძე 1891 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქართველიშვილი ილიკო გიორგის ძე 1898 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ქარსელაძე პეტრე 1882 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქარსელაძე მელქესი 1885 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქარცივაძე დავითი ერდიშხის ძე 1883 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქებულაძე გრიგოლი პავლეს ძე 1891 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქედია ალექსანდრე სამსონის ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქვათამიძე იაშა 1899 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქვარიანი ინდიკო გიორგის ძე 1890 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქველაძე პარმენი ივანეს ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ქიტიაშვილი ზაქარია დიმიტრის ძე 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ქოზუა კოსმანი როსტომის ძე 1893 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ქუთელია სოლომონი ქერამდუხის ძე 1874 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ქუთელია გრიგოლი ვასილის ძე 1886 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ქურციკიძე დავითი არსენას ძე 1898 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ქურხახშვილი გიგა თევდორეს ძე 1889 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ქურხული გიორგი ივანეს ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ღვალია ბოდურა კონსტანტინეს ძე 1884 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
ღვალია მიხეილი ოტიას ძე 1895 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ღველიძე პანფილე (პავლე) ტატოს ძე 1879 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ღლონტი სიმონი ექვთიმეს ძე 1879 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ღლონტი გიორგი ლევანის ძე 1881 ქართველი ოზურგეთის რაიონი უპარტიო 01/09/1924
ღლონტი ივანე ბეგლარის ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ყაზბეგი ნიკოლოზი დიმიტრის ძე 1888 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ყანჩელი გიორგი ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ყარალაშვილი რევაზი მიხეილის ძე 1858 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ყარალაშვილი ლუკა ნიკოლოზის ძე 1864 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ყარალაშვილი დიმიტრი გიორგის ძე 1873 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ყარალაშვილი ილია კონსტანტინეს ძე 1891 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ყარალაშვილი ივანე არჩილის ძე 1894 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ყარანგარაშვილი კონსტანტინე ალექსის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ყარაულიძე ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ყარაულიძე გიორგი 1886 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ყველაშვილი ივანე გრიგოლის ძე 1882 ქართველი გორის მაზრა სფპ 01/09/1924
ყველაშვილი ალექსანდრე გიორგის ძე 1891 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ყიფიანი აბესალომი სამსონის ძე 1882 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ყიფიანი აკაკი ერმილეს ძე 1892 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ყიფიანი მირონი ლევანის ძე 1896 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ყორაშვილი ნიკოლოზი ნოდარის ძე 1884 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ყოჩიაშვილი აკაკი ალექსანდრეს ძე 1894 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ყოჩიაშვილი გიორგი ვასილის ზე 1900 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ყურაშვილი ამაბკო თომას ძე 1884 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ყურაშვილი სალიკო გუძას ძე 1894 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
შავარდენიძე ივანე 1888 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
შათირაშვილი ალექსანდრე ივლიანეს ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
შარიქაძე კუსტინი 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
შატბერაშვილი რაჟდენი ვახტანგის ძე 1885 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
შენგელია ტრიფონი ანისიმეს ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
შერმაზანოვი გიორგი ვარლამის ძე ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
შონია აკაკი თეიმყრაზის ძე 1891 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სდმ 01/09/1924
შურღაია მამენტი (შუქური) ალეკსანდრეს ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
ჩავნაიშვილი მიხეილი მეთენის ძე 1890 ქართველი აჭარა უპარტიო 01/09/1924
ჩარგანიძე ივანე ანდროს ძე 1879 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩარკვიანი ანდრო ბეგლოარის ძე 1890 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩაჩავა არქიფო დუტუს ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩაჩანიძე კოლია გედევანის ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩაჩანიძე მიხეილი ლავრენტის ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჩახავა ივლიანე მაქსიმეს ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჩერქეზაშვილი შიო გიორგის ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჩივაძე გიორგი მიხეილის ძე 1870 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჩივაძე დიმიტრი 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჩივაძე მიხეილი ივანეს ძე 1903 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩიტაიშვილი ილია ასალის ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჩიქავა ალექსანდრე ხიტუს ძე 1882 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩიქოვანი ბაბუსია 1881 ქართველი ცაგერის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩიქოვანი გუჩუ დათას ძე 1891 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჩიქოვანი კონსტანტინე ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩოლოყაშვილი გიორგი ზაქარიას ძე 1882 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჩოლოყაშვილი პაატა ვასილის ძე 1882 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჩოჩიშვილი სანდრო 1888 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩუბინაშვილი ლევანი 1898 ქართველი ბორჩალოს მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩხაიძე რაფაელი ივანეს ძე 1900 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩხეიძე სევერიანე ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩხენკელი ივანე ესტატეს ძე 1887 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჩხოლარია ვალოდია მიხეილის-ძე 1890 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჩხოლარია კონსტანტინე ბახვას ძე 1894 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ცენტერაძე ვიქტორი ლუკას ძე 1888 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ცერცვაძე იოველი ერმილეს ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ცერცვაძე ერემია ამირანის ძე 1895 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ციკორიძე სევერიანე სიმონის ძე 1906 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ციმაკურიძე ვლადიმირი დავითის ძე 1905 ქართველი ქუთაისის მაზრა ედპ 01/09/1924
ცინცაძე შალვა ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ცისკარიშვილი დიმიტრი დავითის ძე 1878 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ცისკარიშვილი იოსები გიორგის ძე 1878 ქართველი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ცისკარიშვილი გაბრიელი დიმიტრის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ციციანოვი გიორგი დავითის ძე ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ციცქიშვილი გიორგი მიხეილის ძე 1894 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ციცქიშვილი პავლე ზაქარიას ძე 1895 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ციცქიშვილი სიმონი მკიხაილის ძე 1903 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ცობაძე ვასილი ზაქარიას ძე 1871 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ცომაია ივანე მაქსიმეს ძე 1879 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ცქიტიშვილი დანიელი ლევანის ძე 1868 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ცხაკაია დოროთე საბას ძე 1882 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ცხელიშვილი ვალიკო იასონის ძე 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ძაგნიძე ილიკო ქაიხოსროს ძე 1870 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ძაგნიძე იოსები თევდორეს ძე 1888 ქართველი ქუთაისის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ძამაშვილი ივანე ვასილის ძე 1905 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ძიძიგური ევგენი იოსების ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
წერეთელი ზურაბი ალექსის ძე 1864 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ნესტორი 1876 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ნესტორი ზაქარიას ძე 1879 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი გრიგოლი სიმონის ძე 1882 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ეკო 1882 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი სანდრო ვლადიმირის ძე 1882 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ნიკუშა სარდიონის ძე 1883 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ბაჩუკი როსტომის ძე 1890 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი სარდიონი ნესტორი 1890 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი სერგო დავითის ძე 1891 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი პეტრე როსტომის ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ტარიელი ნესტორის ძე 1892 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი ტიხონი ნესტორის ძე 1901 ქართველი შორაპნის მაზრა ედპ 01/09/1924
წერეთელი შალიკო ქართველი ბორჩალოს მაზრა რუსეთის სდმპ 01/09/1924
წივწივაძე რაჟდენი ნიკოლიზის ძე 1879 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
წიკლაური სიმონი ნიკოლოზის ძე 1890 ქართველი გორის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
წიტაიშვილი გრიგოლი გიტოს ძე 1881 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
წურწურმია არსენი მაშვ. 1894 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჭავჭავაძე მალხაზი ირაკლის ძე 1896 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჭანტურია რაჟდენი ჯამუილის ძე 1885 ქართველი ფოთის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჭანტურია ვლადიმირი კონსტანტინეს ძე 1888 ქართველი ფოთის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჭანუკვაძე ფინოზი ივანეს ძე 1895 ქართველი ოზურგეთის რაიონი უპარტიო 01/09/1924
ჭანუკვაძე ვასილი გიორგის ძე 1906 ქართველი ქ.თბილისი ამო 01/09/1924
ჭეიშვილი ისააკი ნიკოლოზის ძე 1897 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჭელიძე გიორგი მიხელის ძე 1885 ქართველი დუშეთის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჭელიძე პეტრე კონსტანტინეს ძე 1890 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჭელიძე გრიგოლი სპირიდონის ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჭელიძე ამბროსი გალაქტიონის ძე 1904 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჭინჭარაული ბერია გიორგის ძე 1884 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჭინჭარაული გაგა გაგოს ძე 1892 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჭიჭინაძე შალვა ივანეს ძე 1899 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჭკოდუა გიორგი მიხეილის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
ჭოლაძე ალექსანდრე თევდორეს ძე 1904 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჭოფოძე ვლადიმირი თედეოზის ძე 1892 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჭყოიძე ნესტორი ბესარიონის ძე 1900 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ხათრიძე თეიმურაზი სიმონის ძე 1859 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ხათრიძე აკაკი ონისიმეს ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ხარშილაძე ნიკოლოზი დომენტის ძე 1902 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ხატიაშვილი მიხეილი დიმიტრის ძე 1887 ქართველი სიღნაღის რაიონი სფპ 01/09/1924
ხაჯალია ნიკოლოზი ივანეს ძე 1878 ქართველი ფოთის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ხელაია ერმილე ეგნატეს ძე 1897 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ხერხეულიძე ილია მიხეილის ძე 1881 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ხვარძინია ფეოფანე ნიკოლოზის ძე 1898 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ხვარძინია გუგუნი ნიკოლოზის ძე 1901 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ხვიტია თომა ბახვას ძე 1881 ქართველი ზუგდიდის მაზრა ედპ 01/09/1924
ხიზანიშვილი გიორგი ივანეს ძე 1875 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ხითარიშვილი იოსები ნანიკოს ძე 1883 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ხმალაძე ალექსანდრე გიორგის ძე 1886 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ხორავა ალექსანდრე ხახულას ძე 1884 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ხორავა ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1896 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ხოსრაშვილი ივანე გიორგის ძე 1872 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ხოფერია მიხეილი გრიგოლი 1904 ქართველი ქ.თბილისი ედპ 01/09/1924
ხოშტარია ივანე პეტრეს ძე 1893 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ხოხობაშვილი არჩილი იოსების ძე 1887 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ხურციძე ბარნაბი სამსონის ძე 1901 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ხურციძე კალისტრატე ალექსანდრეს ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ხუშტუა ზაქარია ძაკას ძე 1896 ქართველი აფხაზეთი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ხუციშვილი ვარლამი სოლომონის ძე 1892 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯავახიშვილი ნიკოლოზი ანტონის ძე 1863 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჯავახიშვილი ზაქარია გიორგის ძე 1875 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯავახიშვილი ალექსანდრე დიმიტრის ძე 1886 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ჯავახიშვილი პავლე ტარიელის ძე 1892 ქართველი გორის მაზრა ედპ 01/09/1924
ჯავახოშვილი ვისილი ივანეს ძე 1898 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯავშანაშვილი ალექსანდრე ივანეს ძე 1891 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჯანდელიანი სამსონი ქართველი აფხაზეთი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯანდიერი ივანე დავითის ძე 1875 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ჯანდიერი გიორგი ივანეს ძე 1886 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჯანდიერი ევგენი ზაქარიას ძე 1893 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჯანდიერი ალექსანდრე გიორგის ძე 1894 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯანდიერი არჩილი რაჟდენის ძე 1900 ქართველი სიღნაღის რაიონი ედპ 01/09/1924
ჯანელიძე გიორგი ეფრემის ძე 1902 ქართველი ქ.თბილისი ამო 01/09/1924
ჯარალოვი ნიკოლოზი ფარემუზის ძე 1898 აზერბაიჯანელი სიღნაღის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯაფარიძე სიმონი დავითის ძე 1872 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯაფარიძე ივანე საჩინის ძე 1881 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ჯაფარიძე ილიკო ჯიბოს ძე 1889 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯაფარიძე სილოვანი 1889 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჯაფარიძე ვლადიმირი გიორგის ძე 1901 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჯაფარიძე თენგიზი სოლომონის ძე 1905 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჯაფარიძე ალექსანდრე ვლადიმირის ძე 1906 ქართველი თელავის მაზრა რუსეთის სდმპ 01/09/1924
ჯაყელი ბესარიონი კონსტანტინეს ძე 1889 ქართველი ოზურგეთის რაიონი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯაში ისიდორე სამსონის ძე 1904 ქართველი ქ.თბილისი ამო 01/09/1924
ჯაჯანიძე გერმანე ბესარიონის ძე 1868 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924
ჯაჯანიძე მიხეილი მიხეილის ძე 1894 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯაჯანიძე მიხეილი 1900 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯიგაური პლატონი მიხეილის ძე 1904 ქართველი სართიჭალა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯიგიძე ალექსანდრე 1899 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯიქია ჭიჭიკო კირილეს ძე 1894 ქართველი ზუგდიდის მაზრა სფპ 01/09/1924
ჯობინაშვილი იოსები ივანეს ძე 1897 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯორბენაზე გრიშა 1896 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯორჯაძე ვლადიმირი ალექსანდრეს ძე 1880 ქართველი თელავის მაზრა უპარტიო 01/09/1924
ჯორჯაძე დავითი გიორგის ძე 1884 ქართველი ქ.თბილისი უპარტიო 01/09/1924
ჯუღელი ვალიკო 1887 ქართველი ქ.თბილისი მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯუღელი შალიკო 1899 ქართველი შორაპნის მაზრა მენშევიკების პარტია 01/09/1924
ჯუღელი ვასილი სპირიდონის ძე 1899 ქართველი ქუთაისის მაზრა ანტისაბჭოთა ელემენტი 01/09/1924

Реклама