საქართველოს სამთავრობო დაწესებულებების ელ. მისამართები

http://www.parliament.ge — საქართველოს პარლამენტი


http://laws.codexserver.com — პროგრამა «კოდექსი»
http://www.geocities.com/kanonebi — კანონები
http://www.civilin.org.ge — სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/parliament/index.php — სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/government/index.php — სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://www.civilin.org.ge/ajara.htm — სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
http://kanoni.justice.gov.ge/ — საქართველოს კანონმდებლობა
http://www.sando.ge/
http://www.vipcodex.ge/
http://www.law.ge

სახელმწიფო ორგანიზაციები

http://www.constcourt.gov.ge/ საკონსტიტუციო სასამართლო
http://www.privatization.ge/spp/geo/ ეკონომიკის სამინისტრო + [საპრივატიზაციო ობიექტების სრული ნუსხა
http://www.adjara.gov.ge/ აჭარის ავტ. რესპუბლიკა
http://www.imereti.ge/ იმერეთი
http://www.mod.gov.ge/ თავდაცვის სამინისტრო
http://www.justice.gov.ge/ (იუსტიციის სამინისტრო)
http://www.naec.ge/ (ერთიანი ეროვნული გამოცდები და შეფასების ცენტრი)
http://nsc.gov.ge/ (უშიშროების საბჭო)
http://www.parliament.ge/ (საქართველოს პარლამენტი)
http://www.mes.gov.ge/ (განათლების სამინისტრო)
http://www.control.ge/ (კონტროლის პალატა)
http://www.police.ge (შსს)
http://www.mof.ge/ (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო)
http://www.youth.ge/ (საქართველოს ახალგაზრდობა)
http://www.napr.gov.ge/ (საჯარო რეესტრი)
http://www.supremecourt.ge/ (უზენაესი სასამართლო)
http://www.president.gov.ge/ (პრეზიდენტი)
http://www.government.gov.ge/ (მთავრობა) (ახალი)
http://www.mfa.gov.ge/ (საგარეო საქმეთა სამინისტრო)
http://www.maf.ge/ (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)
http://www.nbg.gov.ge/ (ეროვნული ბანკი)
http://cec.gov.ge/ (ცესკო)
http://tbilisi.gov.ge/ (თბილისის მთავრობა)
http://www.assistancegeorgia.org.ge/ (საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი)
http://www.src.ge/ (სტრატეგიული კვლევის ცენტრი)
http://www.customs.ge/ (საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი)
http://www.pbo.ge/ (საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი)
http://new.gncc.ge/ (საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია)
http://www.notary.ge/ (ნოტარიუსთა პალატა)
http://www.duma.gov.ru/ (დუმა)
http://www.constitution.ru/ (რასსია შედრაია დუშა)
http://www.coj.gov.ge/ (საქართველოს იუსტიციის საბჭო)
http://msa.gol.ge/ (საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი [История])
http://www.mof.ge (ფინანსთა სამინისტრო)
http://www.court.gov.ge/index/main/ (საქართველოს საერთო სასამართლოები
http://www.gov.ru (რუსეთის სახელმწიფო ორგანოები)

პოლიტიკური ორგანიზაციები

http://www.conservators.ge/ (კონსერვატიული პარტია)
http://www.politicalresources.net/ (მსოფლიოს პოლიტიკური პარტიები)
http://www.labour.caucasus.net/ (საქართველოს ლეიბორისტული (shromis) პარტია)
http://www.republic.org.ge/ (საქართველოს რესპუბლიკური პარტია)

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები

http://www.gyla.ge/ (ახალგაზრდა იურისტტა ასოციაცია)
http://www.jsi.ge/ (ჯეი — ეს — აი, ქალთა ჯამრთელობის პროგრამა საქართველოში)
http://www.irex.ge/ (აირექს საქართველო)
http://www.alpe.ge (ALPE — მოითხოვე სამართალი)
http://www.liberty.ge (თავისუფლების ინსტიტუტი)
http://georgia.usaid.gov/ (USAID Geo)
http://www.article42.ge/ — კონსტიტუციის 42 — ე მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია
http://www.spe.ge/_geo/welcome.php (სოც პროექტების ბირჟა)
http://www.una.ge/eng/ (გაერო საქართველო)
http://europa.eu.int/documents/index_en.htm (ЕС)
http://www.hrw.ru/russian/ (ადამიანის უფლებები)
HTTPS: / / secure.ufc.ge / (გაერთიანებული საფინანსო კორპორაცია)
http://www.undp.org.ge/ (ПРООН)
http://www.transparency.ge/ (საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო)
http://www.cpcr.ge (კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი)
http://www.mmg.ge (მეტამაქს — ჯორჯია)
http://www.civilin.org.ge/ (სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში)

საელჩოები

http://www.georgia.mid.ru/ (რუსეთის ფედერაციის საელჩო საქართველოში)
http://www.georgiaemb.org/ (საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში)
http://www.britishembassy.org.ge/ (ბრიტანეთის საელჩო თბილისში)
http://georgia.usembassy.gov/ (ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თბილისი, საქართველო)
http://www.tiflis.diplo.de/ge/home/index.html გერმანიის საელჩოო!

ფონდები

http://osgf.ge/ (ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო)
http://www.gfsis.org/ge/index1024.php (სქ — ოს სტრადეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევების ფონდი)
http://www.mdf.org.ge/ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი)
http://www.gnsf.ge/geo/index.htm (სესფ — საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)

იურიდიული ორგანიზაციები, საადვოკატო დაწესებულებები

http://www.kordzadzelawoffice.ge/index.htm — კორძაძის საადვოკატო ბიურო
http://www.lawyer.ge/ (მოცემულია ინფორმაცია ადვოკატებისა და მათი საქმიანობის შესახებ) ყავლაშვილი და თვალჭრელიძე, საადვოკატო ბიურო
http://www.vbat.ge/ (ვაშაკიძე და ბაზერაშვილი — ადვოკატები თბილისში)
http://www.article42.ge/ — კონსტიტუციის 42 — ე მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია
http://www.kordzadzelawoffice.ge/index.htm — კორძაძის საადვოკატო ბიურო
http://www.glwb.ge/ — საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე
http://www.bgi.ge — იურიდიული ფირმა «ბი — ჯი — აი»
http://www.mkd-law.com — იურიდიული ფირმა «მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური».
http://www.gba.ge ადვოკატთა ასოციაცია

იურისტებისათვის და არა მარტო მათთვის

http://www.tcj.ge/ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ტელ / ფაქსი (+99532) 984269
ელ. ფოსტა tcj@tcj.ge

http://www.lawyers.ge/ იურისტთა მეგზური
http://www.law.msu.su/ (Юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова)
http://www.tsu.edu.ge (ТГУ)
http://yu4hr.ge.iatp.net
http://www.csl.ge/ — კავკასიის სამართლის სკოლა
http://www.prguide.ge/news.php (პიარკამპანიის სწავლება) (ახალი)
http://www.advocacy.ge/index_geo.shtml
http://www.glwb.ge/ — საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე
http://www.hrw.ru/russian/ (ადამიანის უფლებები)
http://law.edu.ru/ (მხოლოდ იურისტებისათვის მაგარი საიტი)
http://www.liberty.ge — Tavisuflebis института,
http://www.cpcr.ge — Konstituciur uflebaTa dacvis центрифугирования
http://gyla.ge/ — საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
http://www.humanrights.ge/
http://hro.iatp.org.ge/audok.htm
http://www.traccc.cdn.ge/
http://www.ombudsman.ge/ — სახალხო დამცველი
http://www.lawgeolife.blogspot.com — პირადი ბლოგი
http://www.saqartvelodevelop.blogspot.com — პირადი ბლოგი

Реклама