2010 წლის მარტის თვეში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შემოსულ და განხილულ საქმეთა სტატისტიკა:

სისხლის სამართლის საქმე:

 • შემოვიდა — 88 საქმე;
 • დამთავრდა — 117 საქმე; <!—მათ შორის:
  • — არსებითი განხილვით — ?? საქმე;
  • — საპროცესო შეთანხმებით — ?? საქმე;

ადმინისტრაციული სამართლის საქმე:

 • შემოვიდა — 37 საქმე;
 • დამთავრდა — 53 საქმე;

სამოქალაქო სამართლის საქმე:

 • შემოვიდა — 118 საქმე;
 • დამთავრდა — 143 საქმე;

საგამოძიებო ორგანოდან შემოსული შუამდგომლობები:

 • აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ განხილულ იქნა — 102 საქმე;
 • სისხლის საპროცესო (საგამოძიებო) მოქმედებების შესახებ განხილულ იქნა — 267 საქმე;
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განხილულ იქნა — 93 საქმე.
Реклама