კახაბერ როდინაძე (ადვოკატი, ქ. ბათუმი)

ქართველი ხალხის უფლებათა დეკლარაცია

ქართველ ხალხს აქვს უფლება:
1. იმუშაოს ბევრი;
2. მიიღოს დაბალი ანაზღაურება;
3. ჰქონდეს «იმედი».

კახაბერ როდინაძე (ადვოკატი,  ქ. ბათუმი)

Реклама