კახაბერ როდინაძე (ადვოკატი, ქ. ბათუმი)

მარადიული კითხვები

ინგლისური:
“To be or not to be?”
რუსული:
“Кто виноват? ” и “Что делать? ”
ქართული:
„ჩიხირთმა თუ ბოზბაში?!“

 

კახაბერ როდინაძე (ადვოკატი,  ქ. ბათუმი)

Реклама